ក្រុងព្រះសីហនុ៖ សមត្ថកិច្ចប្រាប់តាមរបាយការណ៍ជាបឋមមកថាបុរសអ្នកជិះម៉ូតូ ម្នាក់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកប៉ះជាមួយរថយន្ត នៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីម៉ោងជាង១១យប់ថ្ងៃ១៣កុម្ភៈ២០១៨ ក្រុមគ្រូពេទ្យបានជួយសង្គ្រោះរួចហើយ មិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជិវិតទេ។