ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងរវាងម៉ូតូ​ និង ម៉ូតូ ប៉ុន្តែបែរជាបង្ករជាហឹង្សារដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់បណ្ដាលអោយបែកមាត់ ដែលទើបតែមានអាយុ៥ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ទើបបណ្ដាលអោយក្រុមគ្រួសារក្មេង និង ប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង ស្វាគមណ៍ម្នាក់មួយដៃ មួយជើង រហូតជនបង្ករឡើងទ្រោម។